(85) 732-15-70
 512-229-512
 biuro@nanocom.com.pl

Informacje o zobowiązaniach dostępne przez internet – niezależnie od lokalizacji i czasu

Informacje podatkowe są teraz dostępne niezależnie od miejsca i czasu – wystarczy dostęp do Internetu, także z kawiarenki internetowej lub kiosku informacyjnego. Usługa ePodatki umożliwia  osobom fizycznym i prawnym możliwość bieżącego sprawdzenia podstawy opodatkowania, kwoty należnych podatków, zaległości oraz odsetek. Dodatkowo, możliwe jest też opłacenie wybranych należności poprzez system bankowości internetowej płatnika

ePodatki w działaniu

Po zalogowaniu się do systemu podatnik ma dostęp do kompletu informacji o wszystkich swoich nieruchomościach z terenu gminy, a także danych dotyczących dzierżaw i użytkowania wieczystego. Po wybraniu jednej z nich, otrzymuje informację o sposobie naliczenia podatku lub opłaty, o wysokości poszczególnych rat i terminie ich płatności, a także o istniejących zaległościach i należnych odsetkach. Informacje są pobierane bezpośrednio z bazy danych urzędu, są identyczne z tymi, którymi dysponują urzędnicy.
Zastosowane technologie (algorytm szyfrujący RSA) zapewniają bezpieczeństwo i poufność przesyłanych danych.

Korzystanie z usługi

Korzystanie z usługi jest dla podatnika bezpłatne – wypełnia on odpowiedni formularz internetowy, na podstawie którego urzędnik decyduje o przyznaniu uprawnień do przeglądania danych i ich zakresie, a następnie drogą mailową zaprasza podatnika do odebrania haseł, koniecznych do korzystania z usługi  ePodatki oraz weryfikacji jego tożsamości. Od tej pory nie ma więcej konieczności odwiedzania urzędu w celu ustalenia wymiaru podatków i opłat lub należności, pozostałych do opłacenia – wystarczy komputer z dostępem do Internetu!

Korzyści:

  • urzeczywistnienie idei e-Urzędu – informacje są dostępne dla podatników niezależnie od ich lokalizacji, przez 24 godziny na dobę, są identyczne z tymi, które posiadają urzędnicy,
  • oszczędność czasu – dla ustalenia wymiaru podatków i opłat, należności pozostałych do opłacenia lub dla uregulowania płatności nie ma konieczności odwiedzania urzędu, co odciąży urzędników poprzez ograniczenie odwiedzin petentów i rozmów telefonicznych,
  • ułatwienie pracy – płatności elektroniczne mogą być zaksięgowane z elektronicznego wyciągu bankowego bez udziału operatora, decyzję o wysokości wpłaty i jej przeznaczeniu podejmuje podatnik,
  • ułatwienie ściągalności należności – informacja o należnościach zawsze wraz z aktualnymi, należnymi odsetkami.

Płatności za zobowiązania z ePodatków

ePodatki umożliwiają zlecenie bezpośredniej płatności internetowej za wybrane zobowiązania. Po zaznaczeniu odpowiednich należności płatnik jest przenoszony na stronę swojego banku, gdzie dokonuje przelewu, a po jego otrzymaniu przez urząd księgowanie na właściwe konto wykonywane jest automatycznie. Płatności realizowane są poprzez usługę PayByNet, obsługiwaną przez Krajową Izbę Rozliczeniową.

 

Wybierając naszą ofertę otrzymujecie Państwo, usługi świadczone przez fachowców o najwyższych kwalifikacjach w swojej branży.