(85) 732-15-70
 512-229-512
 biuro@nanocom.com.pl

System kadrowo – płacowy

Kadry i Płace

System kadrowo – płacowy

Systemy księgowe

Egzekucje

System prowadzenia egzekucji zobowiązań z ewidencją wystawionych wezwań

Finanse i Księgowość

System księgowości dla podmiotów gospodarczych

Kasa

System obsługi kasy urzędu

Księgowość Budżetowa

System księgowości budżetowej z planowaniem

Księgowość Zobowiązań

System księgowości podatków i opłat

Materiały

Prowadzenie ewidencji materiałów

Rejestr VAT

System ewidencji zakupu i sprzedaży, fakturowania i rozliczania faktur VAT

Sprawozdania

System tworzenia sprawozdań w formacie RB dla systemu BeSTi@

Środki Trwałe

System ewidencji wyposażenia, środków trwałych oraz ich umorzeń

Umowy FV

System uzupełniający do Księgowości Budżetowej

Uniwersalny Program Księgujący

System obsługi płatności masowych

Uniwersalny Program Księgujący mini

System obsługi płatności masowych tylko dla Księgowości Budżetowej

Wizja

System prognozowania i tworzenia wieloletnich prognoz finansowych (WPF)

Systemy wymiarowe

Auta

System wymiaru podatku od środków transportowych

Czynsze

System ewidencji lokali oraz naliczania opłat czynszowych

Dzierżawy

System ewidencji i wymiaru dzierżaw czasowych

Opłaty Lokalne

System wymiaru opłat lokalnych (mandaty, psy, opłata targowa)

Podatki

System wymiaru podatków lokalnych dla osób fizycznych i prawnych

Użytkowanie Wieczyste

System ewidencji i rozliczania użytkowania wieczystego

Woda

System rozliczania opłaty za wodę i ścieki

Systemy pozostałe

BOAdmin

System administrowania bazą osobową

Dodatki Mieszkaniowe

System obsługi dodatków mieszkaniowych

ePodatki

System prezentacji zobowiązań podatkowych przez Internet z możliwością zapłaty

Ewidencja Działalności Gospodarczej

System ewidencji podmiotów gospodarczych

eWydruki

System generacji dokumentów na podstawie szablonów oraz obsługi e-Deklaracji

Opłaty Skarbowe

System ewidencji opłat skarbowych

Przelewy

System do wydruku przelewów i blankietów wpłat

Zezwolenia

System ewidencji zezwoleń na handel alkoholem

Chcesz wiedzieć więcej?

contact

Zadzwoń do nas i dowiedz się
o szczegóły PROMOCJI.

+ 48 85 732-15-70

biuro@nanocom.com.pl

 

Wybierając naszą ofertę otrzymujecie Państwo, usługi świadczone przez fachowców o najwyższych kwalifikacjach w swojej branży.