(85) 732-15-70
 512-229-512
 biuro@nanocom.com.pl

Komputerowy system wspomagający obsługę procesów w USC

Komunikacja z systemem rejestrów państwowych

Aplikację AA_USC zaprojektowano z myślą o komunikacji  z rejestrami centralnymi zgodnie z wymaganiami określonymi przez MSW. Zachowano czytelny podział na procesy wynikające z przepisów prawa o aktach stanu cywilnego, nowej ustawy o ewidencji ludności, ustawy o narodowym zasobie arch. i archiwach, ustawy kpa oraz ustawy o informatyzacji działalności podmiotów publicznych.

W chwili obecnej, sposób komunikacji aplikacji AA_USC z rejestrami centralnymi pozostaje sprawą otwartą. Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2012 poz. 1407) przesuwa termin wejścia w życie nowej ustawy o ewidencji ludności na 01.01.2015 roku. Z innych, publicznych informacji wynika, że czas ten ma być poświęcony na przegląd architektury systemu rejestrów państwowych i wprowadzenie koniecznych zmian (m.in. zapewnienia „neutralności technologicznej” systemu).

Zgodność z kanonicznym modelem danych

Struktura danych składowanych w bazie danych systemu AA_USC jest zgodna Kanonicznym Modelem Danych opracowanym w ramach projektu pl.ID (wersji 1.5, opublikowana na stronie internetowej mojdowod.pl w dniu 21 sierpnia 2012 g. 07:54).

Procesowość

 • Aplikacja AA_USC zorientowana jest na procesowe podejście do czynności wykonywanych w urzędzie stanu cywilnego
 • W każdym procesie użytkownik aplikacji prowadzony jest „krok po kroku” i nie może przejść do kolejnego etapu procesu bez zatwierdzenia wcześniej procedowanej czynności.
 • „Logika procesów i sposób przepływu informacji są sparametryzowane, co usprawni ich dostosowywanie do zmian przepisów prawnych.
 • Każdy „krok” (czynność) posiada podstawę prawną, którą można szybko sprawdzić korzystając z pomocy kontekstowej.

Wspierane procesy realizowane w usc

 • Proces rejestracji urodzenia.
 • Proces rejestracji małżeństwa.
 • Proces rejestracji zgonu.
 • Proces rejestracji zmian w aktach przez naniesienie wzmianki.
 • Proces przyjęcia oświadczenia.
 • Proces wydawania odpisów i zaświadczeń.
 • Proces wydania decyzji administracyjnej.
 • Proces nadawania lub zmiany numeru PESEL.
 • Proces usuwania niezgodności w rejestrze PESEL.
 • Proces kancelaryjny w USC – realizowany jest w „tle” podczas wykonywania ww. procesów. Użytkownik aplikacji angażowany jest w minimalnym zakresie, gdy pojawi się konieczność wprowadzenia (uzupełnienia) danych, których nie można pozyskać automatycznie.

 

Chcesz wiedzieć więcej?

contact

Zadzwoń do nas i dowiedz się
o szczegóły PROMOCJI.

+ 48 85 732-15-70

biuro@nanocom.com.pl

 

Wybierając naszą ofertę otrzymujecie Państwo, usługi świadczone przez fachowców o najwyższych kwalifikacjach w swojej branży.