(85) 732-15-70
 512-229-512
 biuro@nanocom.com.pl

Rozpoczeliśmy process wymiany oprogramowania PB_USC na AA_USC autorstwa firmy Tchnika IT. W chwili obecnej, sposób komunikacji aplikacji AA_USC z rejestrami centralnymi pozostaje sprawą otwartą.

Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2012 poz. 1407) przesuwa termin wejścia w życie nowej ustawy o ewidencji ludności na 01.01.2015 roku.

Z innych, publicznych informacji wynika, że czas ten ma być poświęcony na przegląd architektury systemu rejestrów państwowych i wprowadzenie koniecznych zmian (m.in. zapewnienia „neutralności technologicznej” systemu).

 

Wybierając naszą ofertę otrzymujecie Państwo, usługi świadczone przez fachowców o najwyższych kwalifikacjach w swojej branży.